Cụ thể, trong năm 2023, các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Yên Bái đã xử lý được 682 vụ việc, nộp ngân sách nhà nước hơn 50,5 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt hành chính hơn 15 tỷ đồng, tổng số tiền phạt bổ sung, truy thu thuế là gần 30 tỷ đồng, số còn lại là tiền bán hàng hoá tịch thu.

Yên Bái: Nộp ngân sách nhà nước hơn 50,5 tỷ đồng
Yên Bái: Nộp ngân sách nhà nước hơn 50,5 tỷ đồng từ xử lý vi phạm. Ảnh: CTV

Cũng theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái, ban sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục bám sát và nghiêm túc thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xây dựng và tổ chức hiệu quả kế hoạch, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động nắm bắt sát tình hình, đối tượng, địa bàn, nhận diện các phương thức thủ đoạn mới để tổ chức thực hiện và triển khai nhiệm vụ.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng tham gia đấu tranh phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không tham gia tiêu thụ các loại hàng hoá vi phạm. doanh...