Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 145,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 73 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Thu từ dầu thô tháng 10 ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt khoảng 18,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 30,5 nghìn tỷ đồng.

10 tháng, có tới 56 địa phương thu ngân sách thấp hơn so cùng kỳ
Ảnh: Minh họa.

Sở dĩ, thu nội địa tháng 10 đạt cao hơn so với tháng trước, chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý III theo chế độ được kê khai nộp NSNN trong quý IV (như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thu cổ tức, lợi nhuận...). Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh theo quý này thì thu nội địa tháng 10 chỉ đạt 6,2% dự toán.

Mặc dù tình hình kinh tế đã có nhiều khởi sắc trở lại từ đầu quý III/2023, song hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành công nghiệp chủ lực vẫn còn khó khăn; thị trường bất động sản chậm phục hồi; kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất làm giảm thu ngân sách.

Lũy kế 10 tháng thu NSNN ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 88,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 83,3% dự toán). Trong đó, 10 tháng thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán, giảm 5,9% (so cùng kỳ năm 2022).

Thu từ dầu thô 10 tháng ước đạt khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán, giảm 19,8%.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 188,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán, giảm 21,9%, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 300,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, giảm 17,2%; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 111,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán.

Qua phân tích của Bộ Tài chính, trong tổng số thu nội địa, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 85,7% dự toán, giảm 3,9%.

Riêng các khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất - kinh doanh, chiếm 53,3% dự toán tổng số thu nội địa, ước đạt 85,5% dự toán, giảm 2,9%. Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm gần 45,2% tổng số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 5/5 kỳ theo quy định), thì số thu của 3 khu vực này chỉ bằng 92,7% cùng kỳ.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 24 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng đạt trên 86% dự toán; 7 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ, trong khi có tới 56 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ./.

Thu từ nhà, đất giảm mạnh

Một số khoản thu tiến độ đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ, như: thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 47,6% dự toán, giảm 22,1%; các loại phí, lệ phí ước đạt 78,8% dự toán, giảm 13,2%; các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 67,3% dự toán, giảm 43,3%.