Hải quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu của đại lý làm thủ tục hải quan. Ảnh: Mạnh Quân

Cụ thể, xét đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động làm đại lý hải quan đối với Công ty TNHH một thành viên APS South East Asia (địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Công ty cổ phần Mai Thành (địa chỉ tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Lý do 2 doanh nghiệp nêu trên bị chấm dứt hoạt động do không khắc phục được hạn chế để đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 12/2015/TT-BTC và Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động làm đại lý hải quan đối với Công ty TNHH chuyển phát nhanh hàng hóa Hà Nội có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, lý do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, nhưng doanh nghiệp không đề nghị hoạt động trở lại./.

Ngọc Linh