tai dinh cu

Việc tái định cư phải tạo được các điều kiện để người dân có đời sống tinh thần, vật chất hơn nơi ở cũ. Ảnh:baodienbienphu

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc dự án là 20.340 hộ, 92.301 khẩu, trong đó: tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án tránh ngập đường Mường Lay - Nậm Nhùn giai đoạn 1).

Phương án bố trí cụ thể như sau : tái định cư tập trung nông thôn tại 68 khu, 263 điểm, bố trí 13.418 hộ; tái định cư tập trung đô thị tại 10 khu, 22 điểm, bố trí 5.641 hộ; tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã, bố trí 500 hộ và tái định cư tự nguyện 918 hộ.

Theo tính toán cụ thể tổng giá trị thiệt hại vật chất vùng lòng hồ thủy điện Sơn La hơn 5.570 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 3.692 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên 1.375 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu 502,437 tỷ đồng.

Trên cơ sở tính toán đó, Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La sẽ được bố trí mức vốn đầu tư là 26.457 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho tỉnh Sơn La 16.316 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên 6.711 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu 3.429 tỷ đồng, chủ yếu để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng cơ bản.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ ,việc di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La phải tạo được điều kiện để đồng bào tái định cư sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập .

TN