tsn

Báo cáo cũng lập dự báo giao thông hàng không đến năm 2020 phân chia công suất giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất để kiến nghị phương án đầu tư phù hợp nhất. Ảnh: TL

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới có báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề cương lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 2 phương án.

Trong đó, Phương án 1 thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam có mục tiêu là hoàn thiện nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 1 dự án nhằm thực hiện nghiên cứu khả thi đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài trợ quốc tế và theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/HQ13, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Phương án 1 gồm 2 phần. Phần 1 là thu thập dữ liệu, khảo sát hiện trường bổ sung; xem xét lại nhu cầu giao thông hàng không; lập dự báo giao thông hàng không đến năm 2020.

Phân chia công suất giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất để kiến nghị phương án đầu tư phù hợp nhất; nghiên cứu về quy trình rút ngắn thời gian thực hiện dự án; nghiên cứu quy mô dự án và phân kỳ đầu tư, nghiên cứu về tài chính và đánh giá khả năng hoàn vốn.

Phần 2 của báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ phân chia nhóm hạng mục công việc và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong đó, khái toán chi phí thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn I Dự án cần khoảng 35,1 triệu USD được huy động từ nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị với thời gian thực hiện khoảng 18 tháng.

Còn Phương án 2 nghiên cứu trên cơ sở như phương án 1, nhưng chỉ dừng ở bước thiết kế khái niệm. Phương án này sử dụng trong trường hợp vay vốn ODA vì chỉ đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ quốc tế, nhưng chưa đầy đủ theo quy định của luật pháp Việt Nam. Ước tính chi phí khoảng 6,9 triệu USD, dự kiến do JICA tài trợ với thời gian thực hiện 15 tháng.

Theo ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch hội đồng thành viên ACV, do quy mô dự án rất lớn và phức tạp, nếu thực hiện theo quy trình thông thường có thể mất tới 10 năm để hoàn thành Dự án, nên đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép tổ chức thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu song song với việc lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong trường hợp đơn vị trúng tuyến thiết kế là đơn vị khác với nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thì phải yêu cầu hai đơn vị kết hợp để đảm bảo tiến độ chung Dự án.

Đồng thời, sau khi phê duyệt nghiên cứu khả thi, cho phép ACV tiến hành tổ chức triển khai thiết kế kỹ thuật và thi công ngay các hạng mục như là các hạng mục độc lập.

Theo mục tiêu của Bộ Giao thông vận tải, Cảng hàng không quốc tế Long sẽ được khởi công trong năm 2019, tới năm 2022 hoàn thành và đầu năm 2023 đưa vào khai thác. Dự án có tổng mức đầu tư là 336.763 tỷ đồng (tương đương 16,036 tỷ USD), trong đó giai đoạn 1 là 114.569 tỷ đồng (tương đương 5,456 tỷ USD)./.


Trí Dũng