cảng

Ảnh: TL.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2021, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam ước đạt gần 230 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 58,8 triệu tấn (tăng 3%); hàng nhập khẩu đạt hơn 71,5 triệu tấn (tăng 5%), hàng nội địa địa đạt gần 99 triệu tấn (tăng 7%). Đặc biệt, 4 tháng đầu năm, ước lượng hàng container qua cảng biển 4 tháng đầu năm đạt hơn 7,9 triệu Teu, tăng tới 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, một số khu vực cảng biển có lượng hàng hóa tăng cao trong những tháng đầu năm, gồm: khu vực Thái Bình tăng 113% với lượng tăng chủ yếu là hàng lỏng, khu vực Đồng Tháp tăng 68% với mức tăng chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp. Một số khu vực có lượng hàng container tăng cao, như cảng biển Quảng Nam tăng 80%, cảng biển Mỹ Tho tăng 57%, cảng biển TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 15%, Hải Phòng tăng 17%./.

Văn Nam-Trí Dũng