một cửa hải quan

Cán bộ hải quan thuộc bộ phận Cơ chế một cửa hành chính tại trụ sở Tổng cục Hải quan trả kết quả theo yêu cầu của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo bộ phận cơ chế một cửa hành chính, nội dung yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu (đề nghị xác nhận không nợ thuế, miễn thuế đối với hàng nhập khẩu dùng cho an ninh, quốc phòng; thủ tục xác định trước mã số hàng hóa) và lĩnh vực giám sát quản lý về hải quan (đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan).

Về chất lượng, hiệu quả công việc, bộ phận cơ chế một cửa hành chính đánh giá, nhìn chung, các đơn vị chức năng có thủ tục liên quan đã có sự phối hợp tốt với Văn phòng Tổng cục Hải quan trong việc giải quyết hồ sơ đúng quy trình thủ tục và thời hạn theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được hầu hết tổ chức, cá nhân hài lòng về thời hạn xử lý (hồi đáp kết quả cho DN tối đa không quá 5 ngày làm việc). Trường hợp DN phải bổ sung thông tin, cơ quan hải quan đã xem xét, hồi đáp kết quả tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin cho cơ quan hải quan./.

Ngọc Linh