hải quan hà nội

Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và công nghệ, Giao thông vận tải, Quốc phòng cùng các công ty kinh doanh cảng; các công ty kinh doanh kho bãi cảng; các công ty logistic và doanh nghiệp thực hiện XNK hàng hóa tích cực tham gia vào hoạt động đo thời gian thông quan hàng hóa XNK năm 2015.

Theo kế hoạch này, năm 2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục tiến hành đo thời gian thông quan tại 11 chi cục hải quan cửa khẩu, gồm cả đường bộ, cảng biển và sân bay.

Để thực hiện các công việc chuẩn bị và triển khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 đạt kết quả tốt, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành liên quan cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên môn liên ngành.

Mục tiêu của cuộc đo năm 2015 là đánh giá cụ thể, chi tiết việc giảm thời gian làm thủ tục hàng hóa XNK; phân định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành có liên quan, trong quá trình làm thủ tục hàng hóa XNK, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2015 sẽ tiếp tục thực hiện tại 11 chi cục hải quan cảng/cửa khẩu đã đo năm 2013.

11 chi cục tiếp tục đo thời gian giải phóng hàng gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư gia công; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II (Cục Hải quan Hải Phòng); Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP.HCM); Chi cục Hải quan sân bay cửa khẩu quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội); Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn); Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị); Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu).

Hải Anh