Theo thông tin HSX công bố ngày 3/4, có 6 Công ty niêm yết rơi vào diện cảnh báo kể từ ngày 4/4/2014, do lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2013 là số âm.

Các công ty bị rơi vào diện cảnh báo là: CtyCP Chứng khoán Phương Đông (mã Ck: ORS); CtyCP Kỹ thuật Viễn thông (mã Ck: TST); CtyCP Chứng khoán Phố Wall (mã Ck: WSS); CtyCP Chứng khoán Bảo Việt (mã Ck: BVS); CtyCP Hồng Hà Việt Nam (mã Ck: PHH) và CtyCP Đầu tư PV2 (mã Ck: PV2).

Cũng trong ngày 3/4, HNX còn công bố hai trường hợp bị đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 4/4/2014, do lợi nhuận sau thuế 2012 và 2013 âm là CtyCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (ma Ck: PGT) và CtyCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (mã Ck:TSM) .

HNX cho biết, sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu của các công ty niêm yết nêu trên ra khỏi diện chứng khoán cảnh báo và kiểm soát sau khi các công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên theo Quy chế niêm yết./.

Hồng Quyên