bộ tài chính

Hai Bộ Tài chính và Nội vụ tổ chức một lễ ký thông tư hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế. Ảnh: ST

Theo đó, các nội dung chính gồm: Quản lý và sử dụng biên chế đã được tinh giản; mức tiền lương để tính chế độ; thời gian để tính chế độ; các chính sách tinh giản biên chế; nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và tổ chức thực hiện...

Thông tư hướng dẫn cụ thể các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại điểm g, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP gồm: cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể hơn theo hướng dẫn của Thông tư, những người thuộc diện tinh giản gồm:

Những người làm việc ở trong điều kiện bình thường, có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 30 ngày.

Những người có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 40 ngày.

Những người có thời gian đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên, mỗi năm có số ngày nghỉ làm việc là 60 ngày.

Đối với trường hợp người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 40 ngày.

Người có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm đến dưới 30 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 50 ngày.

Người có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và có thời gian đóng BHXH 30 năm trở lên, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 70 ngày.

Thông tư ngày có hiệu lực thi hành từ 30/5/2015 và hết hiệu lực từ 31/12/2021. Các quy định của Thông tư liên tịch được tính hưởng kể từ ngày 10/1/2015./.

Đức Minh