Theo quyết định của HOSE, tính đến ngày 26/9/2022 trên sàn này hiện có 69 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc bị tạm ngừng giao dịch.

69 mã chứng khoán trên HOSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
69 mã chứng khoán trên HOSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Ảnh: T.L

Trong số 69 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, có 19 mã vào diện chứng khoán bị cảnh báo; có 19 mã rơi vào diện kiểm soát; 17 mã có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 âm và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là con số âm; số còn lại là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, vi phạm về công bố thông tin hoặc nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp, được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ./.