Trong tháng 9/2021 nhập khẩu lúa mì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 8/2021, với mức tăng tương ứng 71,6%, 76,8% và 3%, đạt 623.729 tấn, tương đương 192,91 triệu USD, giá trung bình 309,3 USD/tấn; so với tháng 9/2020 cũng tăng mạnh lần lượt 88,7%, 132,4% và 23,2%.

Tinh chung 9 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu gần 3,73 triệu tấn lúa mì, trị giá trên 1,07 tỷ USD, giá trung bình 288,3 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 80,4%, 1016% và 11,7%.

73% lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam đến từ Australia
Ảnh minh họa

Australia là thị trường chủ yếu cung cấp lúa mì cho Việt Nam, chiếm tới 73% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với trên 2,7 triệu tấn, tương đương 785,26 triệu USD, giá 290,3 USD/tấn, tăng rất mạnh 396% về lượng, tăng 416,8% về kim ngạch và tăng 4% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng trong tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 14,7% về lượng, tăng 22% về kim ngạch và tăng 6,5% về giá so với tháng 8/2021, đạt 318.753 tấn, tương đương 101,66 triệu USD, giá 318,9 USD/tấn./.