Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã trích 5,5 tỉ đồng từ số tiền đóng góp của cán bộ công nhân viên các đơn vị thuộc tập đoàn để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại.

Số tiền hỗ trợ này đã được đại diện tập đoàn thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển tới các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Gồm: tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng; tỉnh Hà Tĩnh 1 tỉ đồng; tỉnh Thanh Hóa 500 triệu đồng; tỉnh Quảng Bình 2 tỉ đồng; tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng; tỉnh Thừa Thiên - Huế 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên tập đoàn: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) ủng hộ 1,5 tỉ đồng và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão Wutip gây ra./.

Hoàng Lâm