tiêm

Ảnh: TL.

Ngày 23/6, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi UBND 9 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Bộ Y tế cho biết, ngày 20/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3. Ngày 14/6/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4718/BYT-DP gửi các địa phương, đơn vị, trong đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm ngay vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn hoàn thành trước ngày 18/6/2021 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 để tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Ngày 18/6/2021, Bộ Y tế tiếp tục có Công văn số 4925/BYT-DP gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay theo báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 hàng ngày của Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 của một số tỉnh, thành phố còn chậm (dưới 40%).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai, tăng tỷ lệ tiêm chủng, tập trung nguồn lực để triển khai tiêm chủng các đợt tiếp theo, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tiêm chủng ngay số vắc-xin được cấp.

Nếu đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc-xin theo chỉ đạo thì lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ./.

Văn Nam