Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, Công ty cổ phần Anh ngữ APAX bị phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu như báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021, báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022…

Anh ngữ APAX và 3 công ty khác bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Tương tự, Thủy sản Việt Úc bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 và 2023, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và 2023, báo cáo thường niên năm 2022, thông báo về tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý I, II, III, IV năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét của công ty mẹ …

Công ty cổ phần Signo Land bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo định kỳ năm 2022 và bán niên năm 2023 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện…

Cuối cùng Công ty cổ phần Thuận Đức bị phạt 77,5 triệu đồng do không báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023./.