một số sản phẩm plastic và màng BOPP

Một số sản phẩm plastic và màng BOPP bị áp thuế chống bán phá giá dao động từ 9,05% - 23,71%. Ảnh: TL

Bộ Công thương cho biết, trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG của đại diện ngành sản xuất trong nước, bộ đã quyết định khởi xướng điều tra vụ việc, vào ngày 4/8/2019. Việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan. Ngày 18/3/2020, Bộ Công thương đã ban hành quyết định (số 880/QĐ-BTC) áp dụng thuế CBPG tạm thời đối với màng BOPP.

Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy, ngành sản xuất sản phẩm màng BOPP trong nước đã và đang chịu thiệt hại đáng kể trong thời gian vừa qua, thể hiện ở các yếu tố như sự sụt giảm nghiêm trọng của lượng hàng bán, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, công suất sản xuất. Bên cạnh đó, biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu được xác định là từ 9,05% - 23,71%.

Kết quả điều tra như trên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan để áp dụng biện pháp chống bán phá giá, cụ thể là có tồn tại 3 yếu tố: hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước; hành vi bán phá giá là nguyên nhân chính dẫn tới thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Bộ Công thương đã ban hành quyết định áp dụng thuế CBPG chính thức đối với sản phẩm màng BOPP nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia để giảm thiểu thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước do tác động từ lượng lớn các sản phẩm màng BOPP nhập khẩu bán phá giá vào Việt Nam.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá chính thức dao động từ 9,05% - 23,71% về cơ bản thấp hơn mức thuế sơ bộ được áp dụng trước đó, phản ánh sự cân nhắc hài hòa giữa quyền lợi của ngành sản xuất trong nước, lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của các ngành công nghiệp hạ nguồn sử dụng sản phẩm màng BOPP.

Trên cơ sở xem xét ý kiến hợp lý của các bên liên quan, Bộ Công thương cũng đã quyết định loại trừ một số sản phẩm màng BOPP đặc biệt khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp chống bán phá giá do ngành sản xuất trong nước không sản xuất được những chủng loại sản phẩm này.

Theo quy định, biện pháp chống bán phá giá sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Hàng năm, các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu Bộ Công thương tiến hành điều tra, rà soát lại về vấn đề phạm vi sản phẩm, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức thuế hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài./.

Tố Uyên