UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, đảm bảo đủ hàng hóa, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Ảnh: MN.

Theo đó, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UNBD các huyện, thành phố trong tỉnh phải có những biện pháp quyết liệt tập trung cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xấu, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo cung ứng đủ và ổn định hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu thị trường.

Sở Công thương phải theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động các phương án đề xuất với UBND tỉnh có biện pháp ứng phó kịp thời, nhằm ổn định thị trường trong nước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, cân đối cung cầu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công tác bình ổn giá, đảm bảo cung - cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy xúc tiến thương mại, triển khai việc dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường kết hợp hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường đưa hàng tiêu dùng trong nước về phục vụ đồng bào vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các khu công nghiệp…

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 127 tỉnh; kiểm soát hoạt động phân phối, thu mua hàng hóa, nhất là mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu; tăng cường kiểm soát hành vi vi phạm về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật.

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thực hiện nghiêm quy định điều chỉnh về giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá, trợ cước, trợ giá, công khai thông tin về giá.

Sở NN&PTNT rà soát nhu cầu tiêu thụ nông sản, hải sản để có phương án cân đối cung - cầu; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, vật nuôi; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, đảm bảo những sản phẩm này khi lưu thông trên thị trường vào dịp Tết phải an toàn.../.

Hạnh Chi