Tại tỉnh Bắc Kạn, mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử được thực hiện tại huyện Ba Bể do ngành y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai từ năm 2018 đến 2019.

Bắc Kạn triển khai thành công mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân bằng sổ sức khỏe điện tử
Bắc Kạn triển khai thành công mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân bằng sổ sức khỏe điện tử. Ảnh: TL.

Việc triển khai mô hình góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, là mô hình điểm đối với công tác quản lý, theo dõi sức khỏe người dân bằng sổ điện tử, từ đó làm cơ sở khoa học, thực tiễn để nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh và với việc có hồ sơ quản lý sức khỏe, mỗi người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở y tế địa phương nhằm chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn.

Theo báo cáo của sở y tế, 100% các trạm y tế thuộc huyện Ba Bể đã được cài đặt và được tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. 100% người dân đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được liên thông vào hồ sơ sức khỏe. 70% dữ liệu của người dân trong độ tuổi trưởng thành (18 -> 65 tuổi) được liên thông lên cổng thông tin của Bộ Y tế (suckhoetoandan.vn). Dữ liệu Hồ sơ sức khỏe cá nhân liên tục được cập nhật vào phần mềm bởi cán bộ y tế và được khai thác trong quá trình khám chữa bệnh.

Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử mang đến nhiều lợi ích thiết thực, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế.

Đối với người thầy thuốc, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại, người thầy thuốc có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời, chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh của mỗi người dân.

Thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người thầy thuốc chăm sóc sức khoẻ cho người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn.

Đối với công tác quản lý, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành Y tế có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đối với BHYT, khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh bạch, giúp cho việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT dễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có.

Trên cơ sở kết quả đạt được của mô hình thí điểm tại huyện Ba Bể, năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về tình hình sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân xuyên suốt trong toàn tỉnh.

Qua đó giúp trao đổi thông tin, khai thác và phân tích các mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh để đưa ra các cảnh báo, biện pháp dự phòng để phòng chống bệnh. Việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng y tế điện tử, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa ngành Y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương./.