Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2024 ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng