Chỉ thị đánh giá, điện, xăng dầu là các hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong thời gian qua, giá điện và giá xăng, dầu chịu sự điều tiết của Nhà nước và việc điều chỉnh giá điện và giá xăng, dầu đã từng bước được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ, để tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện và xăng, dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá.

Giá điện

EVN phải công khai biến động các thông số đầu vào các yếu tố cấu thành giá điện. nh: D.T

Theo đó, bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cơ chế, chính sách về giá điện, cơ chế điều hành giá điện và sản xuất kinh doanh điện, EVN phải thực hiện công bố giá điện theo cơ chế thị trường; đồng thời, phải công khai biến động các thông số đầu vào các yếu tố cấu thành giá điện bình quân cơ sở, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi, mức giá bán điện bình quân cơ sở, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (nếu có), cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành, biểu giá bán lẻ điện và nguyên tắc xây dựng biểu giá bán lẻ điện, tính toán tác động của việc điều chỉnh giá bán điện đến các thành phần sử dụng điện.

“EVN sẽ phải công khai báo cáo quyết toán tài chính (có kiểm toán), kết quả sản xuất kinh doanh; giá thành sản xuất, kinh doanh điện, trong đó, tách bạch giá thành các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành – quản lý và dịch vụ phụ trợ,…”, Chỉ thị nêu rõ.

Cũng tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Vụ Thị trường trong nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các đơn vị liên quan sớm công khai giá xăng dầu, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Cụ thể, ngoài việc phải công bố thông tin về thông tin thị trường xăng dầu, các DN xăng dầu phải công khai, minh bạch giá cơ sở, kết cấu hình thành giá cơ sở, mức trích lập, số dư và quản lý sử dụng Quỹ bình ổn, công khai báo cáo kinh doanh, báo cáo kiểm toán,…

Song song với đó, Petrolimex và EVN cũng phải công khai tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước tại DN, các khoản thu nhập bình quân của người lao động, nhất là tiền lương, thù lao tiền thưởng của lãnh đạo DN,… “Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ công bố các khoản thu nhập, tiền thưởng, thù lao bình quân hàng tháng của cán bộ viên chức của Petrolimex và EVN trên website Bộ Công Thương”, Chỉ thị nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ còn yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực định kỳ hàng tháng phải công bố thông tin về giá điện theo cơ chế thị trường; hàng quý hoặc trước khi điều chỉnh giá phải công khai các yếu tố cấu thành giá hoặc phương án điều chỉnh giá. Vụ Thị trường trong nước phải công bố hàng ngày giá xăng dầu thế giới. Vụ Tài chính 6 tháng một lần công bố kết quả sản xuất kinh doanh của EVN, Petrolimex và báo cáo giám sát tài chính, hàng năm thực hiện công bố báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán của 2 đơn vị./.

N.A