sh

Theo thỏa thuận hợp tác, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản là khách hàng của Johnan Shinkin Bank khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Cụ thể như: mở tài khoản thanh toán, cấp tín dụng và các dịch vụ khác như dịch vụ chi hộ, thanh toán lương… BIDV cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc tư vấn thông tin về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các tư vấn về kế toán, thuế…

Johnan Shinkin Bank là ngân hàng thứ 2 trong hệ thống Shinkin Bank ký kết biên bản ghi nhớ với BIDV; đồng thời đây cũng là lần ký kết thứ 3 của BIDV đối với Hệ thống Shinkin Bank của Nhật Bản, bao gồm: bản ghi nhớ giữa BIDV với Ngân hàng Shinkin Trung ương (tháng 4/2013); bản ghi nhớ giữa BIDV với Gifu Shinkin Bank (tháng 12/2013).

BIDV hiện nay là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam (hơn 26 tỷ USD), có thị phần tín dụng và huy động vốn khoảng 12% trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. BIDV có mạng lưới hoạt động gồm hơn 700 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp 63 tỉnh thành ở Việt Nam và có hiện diện tại một số quốc gia trên thế giới. BIDV hiện quan hệ giao dịch với hơn 5 triệu khách hàng trên toàn quốc./.

Thanh Hải