Thúc đẩy hoạt động của đại lý hải quan-giải pháp nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu của Hải quan Bình Dương. Ảnh: Phi Vũ

Hải quan Bình Dương nhìn nhận, hoạt động ĐLHQ còn chưa tương xứng tiềm năng. Tại hội nghị đối thoại do Hải quan Bình Dương tổ chức diễn ra ngày 5/9/2013, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách nhà nước, giữa cơ quan Hải quan và các ĐLHQ đã có các trao đổi, để cùng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thời gian tới.

Tại đây, các ĐLHQ đã phát biểu ý kiến nêu lên những vướng mắc, những đề nghị được quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ công nghệ thông tin, phần mềm khai báo, cập nhật kiến thức về khai báo hải quan…

Hải quan Bình Dương cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ nhanh, kịp thời cho ĐLHQ trong việc giải quyết vướng mắc về quy trình thủ tục hải quan, công nghệ thông tin; cung cấp văn bản, cơ chế chính sách mới về xuất nhập khẩu...

Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Tài chính-Marketing tổ chức các lớp về đào tạo nhân viên ĐLHQ; tập huấn cho ĐLHQ và DN xuất nhập khẩu trên địa bàn về hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, sẽ chính thức áp dụng vào giữ năm 2014.

Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu trong thời gian tới, tăng số lượng DN khai báo xuất nhập khẩu thông qua ĐLHQ đạt ít nhất 5% trên tổng số DN làm thủ tục hải quan và số tờ khai đạt ít nhất là 15% trên tổng tờ khai phát sinh, đồng thời tăng dần hàng năm từ 5-10%...

Ngọc Linh