Theo đó, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam trao quyết định thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập đối với ông Vũ Kim Thành – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán.

Cũng tại buổi lễ, Hiệp hội đã công bố bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Viết Việt – Phó Tổng Biên tập giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/2/2022.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Việt làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Chứng khoán
Ông Nguyễn Thanh Kỳ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Viết Việt.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Thanh Kỳ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội đã thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội cảm ơn những đóng góp rất tích cực của ông Vũ Kim Thành đối với sự vận hành và phát triển tạp chí trong thời gian giữ chức vụ. Ông Nguyễn Thanh Kỳ chúc mừng ông Nguyễn Viết Việt được Ban chấp hành, Ban biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tín nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập./.