TV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày tờ trình của Chính phủ tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp xuất hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể: tổng số: 520.000 liều vắc xin lở mồm long móng nhị giá (Type O, A); 614.299 lít hóa chất sát trùng gia súc (bao gồm: 523.644 lít hóa chất Benkocid; 55.000 lít Han-Iodine 10%, 35.655 lít Vetvaco-Iodine); 884 tấn hóa chất sát trùng thủy sản (bao gồm: 840 tấn Chlorine 65% min; 44 tấn Sodium Chlorite 20%); 6.000 tấn hạt giống lúa; 100 tấn hạt giống ngô và 34,3 tấn hạt giống rau.

Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hết số lượng vắc-xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng nêu trên, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh kịp thời và khôi phục sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Về nguồn vốn, Chính phủ đề nghị bổ sung 344 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù các mặt hàng vắc-xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 1/5/2019 đến ngày 30/4/2020; mua bù lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia.

Theo Ủy ban Tài chính ngân sách, trong bối cảnh hay xảy ra các diễn biến bất thường của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất nông nghiệp; đồng thời, để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc bố trí vốn để mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp là cần thiết và đúng quy định của pháp luật./.

Hoàng Yến