Dự cuộc làm việc tại Bộ Tài chính, về phía Tổ công tác có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Ngô Hải Phan - thành viên Tổ công tác Đề án 06, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ.

Về phía Bộ Tài chính, có sự tham dự của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính.

Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, tăng tính khả thi cho người thực hiện

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, bộ chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến như: miễn, giảm phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư về miễn, giảm phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến và trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành. Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư giảm phí, lệ phí khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy trình quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính đề xuất chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh.

Về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và các năm tiếp theo, trong đó có yêu cầu tập trung rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Tính đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tác động đối với 6 TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã rà soát và ban hành 5 quyết định công bố bãi bỏ 4 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 7 TTHC; công bố mới 3 TTHC trong các lĩnh vực: hải quan, thuế, quản lý giá và quản lý bảo hiểm. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Hiện nay, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 800 TTHC, trong đó: lĩnh vực thuế là 235 thủ tục; lĩnh vực hải quan là 230 thủ tục; lĩnh vực KBNN là 11 thủ tục; lĩnh vực dự trữ là 7 thủ tục; lĩnh vực chứng khoán là 104 thủ tục; lĩnh vực tài chính chung là 213 TTHC.

Về yêu cầu đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình giải quyết TTHC, hiện nay, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ. Tính đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 25.472.303 hồ sơ trực tuyến.

Liên tục rà soát, đảm bảo tiến độ thực hiện đề án

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc - Tổ Phó Thường trực tổ công tác cho biết, năm 2023 được đánh giá là năm ứng dụng thực hiện dữ liệu sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 2 cuộc họp về vấn đề này và sau đó đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bộ Tài chính đề xuất chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, cuộc làm việc nhằm đánh giá lại việc thực hiện triển khai Đề án 06/CP trong lĩnh vực tài chính. “Trước hết là hoàn thiện thể chế thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính, trong đó có thông tư miễn giảm phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp; dữ liệu khai thác trong lĩnh vực thuế và hải quan. Đề án 06/CP đã nêu cụ thể thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ, do đó, các bộ, ngành cần rà soát để đảm bảo tiến độ thực hiện, trong trường hợp cần tháo gỡ vướng mắc, cần có kiến nghị kịp thời tới tổ công tác” - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, việc thực hiện đề án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu đề ra về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 là kinh tế số chiếm 20% GDP. Để đạt được mục tiêu đó, theo Thứ trưởng, vai trò của Bộ Tài chính là rất quan trọng. Đề án 06/CP đã nêu cụ thể thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ, do đó, Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát để đảm bảo tiến độ thực hiện, trong trường hợp cần tháo gỡ vướng mắc, kịp thời có kiến nghị gửi tới Tổ công tác.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, đảm bảo kết nối dữ liệu liên thông với dữ liệu dân cư. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính gồm 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó 10 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành triển khai (quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý thuế; quản lý kho bạc; quản lý hải quan; quản lý chứng khoán; quản lý tài sản công; quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp; danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính; quản lý giá, quản lý bảo hiểm), 2 cơ sở dữ liệu đang thực hiện (quản lý nợ; quản lý dự trữ).

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, có 2 cơ sở dữ liệu hiện nay là ưu tiên hàng đầu đó là thuế, hải quan, sau đó sẽ thực hiện đối với lĩnh vực tài sản công và kho bạc, quản lý bảo hiểm, chứng khoán. Trong lĩnh vực thuế, vấn đề mua bán hóa đơn giả, hoàn thuế… cần có kết nối liên thông và định danh để kiểm soát. Trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, khi có định danh, kết nối liên thông thì việc truy vết sẽ dễ thực hiện hơn./.

Thu hơn 222 tỷ đồng từ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thuế: Nhiệm vụ về sử dụng mã số thuế là số định danh cá nhân theo quy định của luật thuế; đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế; nghiên cứu giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách; phối hợp với Bộ Công an để triển khai việc kê khai, đăng ký, nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành thuế, hải quan...

Tính đến ngày 18/5/2023, có 16.814 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 4,68 triệu hóa đơn, với tổng tiền thuế thu được trên thông tin hóa đơn là 222,8 tỷ đồng.