Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”. Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức nhiều hoạt động trong dịp này.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức lồng ghép các hoạt động của đơn vị với việc tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phổ biến thông điệp “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10” năm 2022.

Bộ Tài chính hưởng ứng ngày kỹ năng lao động Việt Nam
Đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động. Ảnh: TL.

Đồng thời, thực hiện tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm... về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam tới cán bộ, công chức viên chức và người lao động, đặc biệt là học viên, sinh viên trong các trường đại học, học viện thuộc Bộ Tài chính trong tình hình mới hiện nay.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang điện tử, các báo, tạp chí (cả báo in và báo điện tử) tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Các đơn vị tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của lao động có kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiêp và doanh nghiệp; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích và ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Đồng thời, tuyên truyền sự phối hợp giữa nhà nước - cộng đồng doanh nghiệp - các cơ sở giáo dục đào tạo - người lao động và xã hội trong việc nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; việc thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo; tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp…/.

Hội thảo về đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam

Các đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm... về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam tới cán bộ, công chức viên chức và người lao động, đặc biệt là học viên, sinh viên trong các trường đại học, học viện thuộc Bộ Tài chính trong tình hình mới hiện nay.