thu-tuc-huy-hoa-don-gtgt-ok

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không đúng quy định của pháp luật sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: TL

Doanh nghiệp (DN) cho rằng, việc thực hiện cơ chế hậu kiểm của ngành Thuế là chủ trương cải cách được nhiều DN ủng hộ những năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi gần đây phát sinh nhiều vướng mắc ở khâu thực hiện do chưa có quy định cụ thể về một số chi phí trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như: Một số DN bị xuất toán các hóa đơn, chứng từ của các công ty đã phá sản hoặc giải thể tại thời điểm kiểm tra, mặc dù đó là chi phí hợp lý tại thời điểm phát sinh hóa đơn.

Một số DN lại có nhiều hóa đơn bị loại với lý do là “chi phí quá nhiều” và thường rơi vào các khoản chi phí tiếp khách, xăng xe, quảng cáo…,

Tại công văn trả lời kiến nghị của DN, Bộ Tài chính cho biết, tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Theo đó, trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, DN chưa thanh toán thì DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán DN không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì DN phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại điểm này.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tài khoản 1 điều này.

Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức…

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt qua 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm này…

Căn cứ các quy định nêu trên Bộ Tài chính cho biết, về nguyên tắc, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp DN sử dụng hóa đơn không đúng quy định của pháp luật về hóa đơn thì các khoản chi phí này không đủ điều kiện được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với một số khoản chi vượt mức khống chế theo văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN thì phần chi vượt mức không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN./.

Văn Tuấn