dn

Có rất nhiều đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ thời gian qua. Ảnh: TL.

Tiếp tục gia hạn nhiều loại thuế, phí

Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu và phối hợp với nhiều bộ, ngành liên quan xây dựng nhiều giải pháp, cơ chế tài chính, trong đó, có các giải pháp thiết thực như giảm nhiều loại thuế, phí trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 nghị định và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành 2 nghị quyết của Quốc hội và 2 nghị quyết của UBTVQH. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư để sửa đổi 31 thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí có hiệu lực đến hết năm 2020.

Đến cuối năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, theo đánh giá của các bộ, ngành, ảnh hưởng của dịch sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2021, do đó, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất gia hạn, điều chỉnh giảm mức thu của 29 loại thuế, phí với mức giảm từ 50 - 100% đến ngày 30/6/2021. Đồng thời, trình UBTVQH tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 (Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 được UBTVQH ban hành để hỗ trợ ngành hàng không).

Tháng 2/2021, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa gửi kiến nghị với các ngành chức năng đề xuất chủ trương, chính sách linh hoạt, thiết thực hơn nữa để doanh nghiệp du lịch cầm cự vượt qua đại dịch Covid-19. Trong đó, hiệp hội này đề đạt nguyện vọng: miễn hoặc giảm 50% thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, khu du lịch đến hết năm 2021.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thuế GTGT gồm 3 mức thuế suất: thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như nước sạch, sản phẩm nông nghiệp; mức thuế suất phổ biến là 10% áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ chịu thuế còn lại và không có quy định miễn, giảm thuế GTGT.

Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất lên tới 115 nghìn tỷ đồng

Trong thời gian tới, để tiếp tục gia hạn nộp thuế đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 11/TTr-BTC ngày 22/1/2021 về việc phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, áp dụng trong năm 2021.

Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua chính sách giãn, hoãn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến gia hạn thuế GTGT trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trong 3 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 6 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn, để nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngày 4/2, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua để tiếp tục tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế trong thời gian tới để hỗ trợ doanh nghiệp.

Thời gian qua, các giải pháp tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của Bộ Tài chính đã được dư luận đánh giá cao. Hàng loạt các giải pháp giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí và lệ phí với mức giảm sâu đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các chính sách thuế đầy tính nhân văn này đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, có thêm dòng vốn tích tụ để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó có đóng góp trở lại cho ngân sách./.

Minh Anh