Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương để UBND xã, phường, thị trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi.

Hội Người cao tuổi và Ban đại diện người cao tuổi các cấp lập danh sách người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm sau được chúc thọ, mừng thọ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/6 hàng năm để lập dự toán chi chúc thọ, mừng thọ theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh tổ chức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 90 tuổi và từ 100 tuổi trở lên vào dịp đầu năm mới.

Trước đó vào đầu năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 21/2011/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi, trong đó quy định mức quà tặng, nội dung, mức chi tổ chức chúc thọ, mừng thọ, bố trí dự toán, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi tại một số địa phương, xem xét duyệt hồ sơ cho người cao tuổi hưởng chính sách, chế độ; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi còn chưa kịp thời; một số địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí không đủ để thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi./.

N.P