Ngành Tài chính đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế năm 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2021
Ngành Tài chính: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2021

Đảm bảo "Tài chính nhà nước - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính dân cư" phát triển

Đáp từ sau bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cho biết, Bộ Tài chính sẽ bổ sung các giải pháp để điều hành dự toán ngân sách năm 2022 của ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Bộ Tài chính mong Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ Bộ Tài chính hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thu ngân sách tăng thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thu ngân sách tăng thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế. Ảnh: Đức Minh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận các ý kiến của địa phương, bộ ngành tại hội nghị và cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương, bộ, ngành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, điều hành tốt chính sách tài chính- ngân sách. Bộ Tài chính luôn xác định là một Bộ chính sách, nên việc ban hành chính sách của Bộ Tài chính sẽ đảm bảo cho tài chính nhà nước phát triển, tài chính doanh nghiệp phát triển và tài chính dân cư phát triển”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Nhắc đến công tác xây dựng thể chế của ngành Tài chính, người đứng đầu ngành Tài chính cho biết, trong năm 2021, số lượng ban hành các nghị định của Bộ Tài chính chiếm 26% nghị định của Chính phủ ban hành (40/153 nghị định) và chiếm 20% tổng số thông tư các bộ, ngành ban hành.

“Đây là số lượng các văn bản pháp luật hết sức lớn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với các khó khăn, vướng mắc qua ý kiến của các địa phương nêu, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Đẩy mạnh tăng thu từ thương mại điện tử

Tại hội nghị, người đứng đầu ngành Tài chính một lần nữa đã giải thích, làm rõ thêm, vì sao kinh tế tăng trưởng thấp hơn dự kiến, nhưng thu ngân sách vẫn vượt dự toán.

Theo Bộ trưởng, năm 2021, kinh tế tăng trưởng 2,58% nhưng thu ngân sách nhà nước vượt 16,4% so với dự toán và tăng 3,7% so với năm 2020. Trong đó, thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất – kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020. “Điều đó thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế”, người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thu ngân sách tăng thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế
Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh tăng thu từ thương mại điện tử. Ảnh: TL.

Sang năm 2022, ngoài các giải pháp đã nêu tại hội nghị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến tham gia của bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu – chi NSNN năm 2022 và các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Về thực hiện cải cách, hiện đại hóa trong công tác quản lý, đáng lưu ý, theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đã triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực tại 6 địa phương lớn, điều này đã thúc đẩy tăng thu NSNN.

Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai tại 47 địa phương, do đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm, để đến tháng 7/2022 thực hiện 100% hóa đơn điện tử có mã xác thực. Việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ góp phần chống thất thu ngân sách, chống gian lận trục lợi thuế.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các địa phương chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết quay số trúng thưởng theo hóa đơn qua mã. Đây là hình thức khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua xổ số.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tăng thu từ chuyển nhượng bất động sản, thu trên nền tảng số và thương mại điện tử..., góp phần tăng thu về ngân sách nhà nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã phối hợp, giúp đỡ Bộ Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.