Hoàn thiện thẩm định báo cáo khả thi 22 dự án

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021 của Bộ Xây dựng ghi nhận, tính đến hết tháng 5/2021, hệ thống đô thị cả nước gồm 866 đô thị (bao gồm: 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 89 đô thị loại IV và 672 đô thị loại V).

lợi-nhuận-ngành-bất-động-sản-sụt-giảm
Thị trường bất động sản đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần bám sát diễn biến đề xuất giải pháp ổn định thị trường. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Lũy kế đến hết tháng 5/2021, Bộ Xây dựng đã thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của 22/36 dự án; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của 3/5 công trình; đã cấp 29 chứng chỉ năng lực cho tổ chức hạng I; đã thụ lý và cấp 19 giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Liên quan tới việc giá thép xây dựng tăng, ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng; công văn lấy ý kiến về đánh giá tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và tăng giá thép đến các hoạt động xây dựng và giải pháp tháo gỡ.

Trong công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đang khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong quý II/2021; nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 thay thế Quyết định số 2127/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các bộ, ngành, địa phương.

Bám sát diễn biến đề xuất giải pháp ổn định thị trường

Nêu nhận định về thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bộ phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; tổng hợp thông tin biến động thị trường bất động sản quý II.

Bộ Xây dựng cũng đang nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng mạnh, nhất là vật liệu xây dựng, tác động đến đầu vào của các ngành sản xuất khác và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Vật liệu xây dựng cần theo dõi, bám sát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép xây dựng, kịp thời đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn. /.

Văn Tuấn