Ngày 17/9/2021, hai quỹ ngoại Vaneck Vectors® Vietnam ETF (VNM ETF) và DB xtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF (FTSE ETF) sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục quý III/2021.

Dựa trên dữ liệu giá đóng cửa của ngày giao dịch 12/8/2021, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo VCI và DIG có thể sẽ được thêm vào danh mục của quỹ FTSE ETF trong kỳ cơ cấu lần này. Hai cổ phiếu này sẽ chiếm tỷ trọng trong danh mục mới lần lượt là 2,6% và 1,0%, tương ứng lượng cổ phiếu được mua vào là 4,7 triệu cổ phiếu VCI và 3,1 triệu cổ phiếu DIG.

Ở chiều ngược lại, theo tính toán của BVSC, sẽ không có cổ phiếu nào bị loại ra khỏi danh mục của FTSE ETF trong kỳ tái cơ cấu lần này. Ngoài ra, các cổ phiếu có thay đổi tỷ trọng đáng kể trong kỳ tái cơ cấu lần này bao gồm VIC, VNM (tỷ trọng tăng thêm) và VHM, HPG (tỷ trọng giảm xuống).

Còn đối với danh mục của quỹ VNM ETF, BVSC dự báo sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra trong kỳ tái cơ cấu quý III.

Còn ở chiều ngược lại, theo tính toán của đơn vị này, SAB, DGC, KDC và DIG có thể được xem xét đưa vào danh mục, do các cổ phiếu này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn của bộ chỉ số. Nếu được lựa chọn thêm vào danh mục, các cổ phiếu này có thể chiếm tỷ trọng lần lượt là 1,84%, 1,28%, 1,27% và 0,90%, tương ứng với số lượng cổ phiếu được mua vào là 1,5 triệu cổ phiếu SAB, 1,6 triệu cổ phiếu DGC, 2,6 triệu cổ phiếu KDC và 3,5 triệu cổ phiếu DIG.

Hiện tại, cổ phiếu Việt Nam đang chiếm khoảng 67,7% tỷ trọng danh mục của quỹ VNM ETF. Nếu không có cổ phiếu nước ngoài nào được thêm mới, BVSC dự báo tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam sẽ dao động trong khoảng từ 70 - 72% tỷ trọng danh mục của quỹ./.

Thái Duy