Thay mặt các đơn vị trong ngành Tài chính, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương – Phó Chủ tịch công đoàn Bộ Tài chính trao nhiều phần quà trị giá bằng tiền và hiện vật cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Ông Vũ Doanh Nam – Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ đã báo cáo về kết quả hoạt động của Trung tâm. Theo đó, Trung tâm hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 32 thương, bệnh binh nặng, trong đó có 4 đồng chí bị liệt phải nằm một chỗ, thường xuyên phải sử dụng chế độ điều dưỡng cấp 1. Mỗi năm, trung tâm đón trên 3.000 người có công đến điều dưỡng luân phiên.

Thay mặt cán bộ, và các thương, bệnh binh tại trung tâm, đồng chí Vũ Doanh Nam bày tỏ lời cảm ơn tới Công đoàn Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tập đoàn Bảo Việt. Đồng chí Vũ Doanh Nam khẳng định, sự thăm hỏi động viên, tặng quà của công đoàn Bộ Tài chính thực sự là món quà quý giá, động viên các anh chị thương bệnh binh nặng vượt lên nỗi đau về thể xác và tinh thân do chiến tranh gây ra để sống vui, sống khỏe, lạc quan, yêu đời" .

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

3

Đồng chí đồng chí Nguyễn Tuấn Phương – Phó Chủ tịch công đoàn Bộ Tài chính phát biểu tại trung tâm.

4

Thay mặt cán bộ, công chức Học Viên Tài chính, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương đã trao quà cho thương, bệnh binh của trung tâm.

2

Thay mặt Các công đoàn viên Tổng cục Dự trữ nhà nước, đồng chí Khiếu Thị Hương tặng quà bằng tiền và hiện vật cho trung tâm và các thương, bệnh binh.

7

Các đoàn viên, công đoàn Tập đoàn Bảo Việt tặng quà cho trung tâm.

Đức Minh (thực hiện)