Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt thương mại cao thứ hai từ trước đến nay