* Bắc Giang: 8 tháng thu ngân sách ước đạt 1.473 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Bắc Giang, tổng thu ngân sách nội địa tháng 8 ước đạt trên 159 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt gần 1.473 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách không tính tiền sử dụng đất đạt gần 1.104 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Trong tháng, toàn tỉnh đã thu hút được 8 dự án đầu tư, trong đó 7 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 725 tỷ đồng, 01 dự án FDI vốn đăng ký 0,38 triệu USD; 8 tháng thu hút được 26 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký 1.371 tỷ đồng (so với cùng kỳ, tăng 13 dự án, vốn đăng ký tăng 995 tỷ đồng), 18 dự án FDI vốn đăng ký là 43,5 triệu USD (so với cùng kỳ tăng 6 dự án, vốn đăng ký giảm 70,2 triệu USD).

Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến 31/8/2013 là 3.683 tỷ đồng. Công tác đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách Nhà nước tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên do kế hoạch vốn năm 2013 một số nguồn vốn mới được giao, trong tháng thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Ước đến 31/8/2012 giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.077 tỷ đồng, bằng 62,7% kế hoạch; giải ngân ước đạt 1.681,5 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch.

* Trà Vinh: Kiểm soát chi NSNN đạt 3.336,8 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Trà Vinh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tháng 08/2013 có nhiều thuận lợi.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đầu năm 2013 đến nay, tổng thu được 4.104,2 tỷ đồng (Trung ương bổ sung 2.091,6 tỷ đồng, chuyển nguồn 1.110,5 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 493,7 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch, tăng 14,7% so cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết 280 tỷ đồng, đạt 80,2% kế hoạch. Tổng chi ngân sách 3.336,8 tỷ đồng, đạt 66,5% kế hoạch, giảm 1,8% so cùng kỳ. Trong đó, chi theo dự toán 3.240,3 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện và giải ngân từ đầu năm đến nay chỉ được 688,7 tỷ đồng, đạt 40,6% so kế hoạch, cụ thể theo từng nguồn vốn: Vốn của kế hoạch năm 2013: ước giải ngân 615,9 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 296,4 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch; vốn xổ số kiến thiết 145,9 tỷ đồng, đạt 61,3% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 76,7 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ 109,8 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch... Riêng các nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn năm 2012 chuyển sang, ước thực hiện 70,3 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch. Các nguồn vốn khác 2,5 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch.

* KBNN Lâm Đồng: Kiểm soát chi NSNN đạt 10.329 tỷ đồng

Theo báo cáo của KBNN Lâm Đồng, trong tháng 8/2013 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn nắm vững kế hoạch thu, đảm bảo mọi nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí được tập trung đầy đủ, kịp thời vào NSNN và phân chia cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ qui định. Tiếp tục tham gia với UBND thành phố Đà Lạt thực hiện cơ chế thu “một cửa” để kịp thời hành thu các khoản thu cho NSNN trong ngày.

Ước tổng thu NSNN từ hoạt động kinh tế trong tháng 8/2013 là 350 tỷ; lũy kế thu là 2.623 tỷ đạt 47,7% dự toán năm. Trong đó, thu NSTW là 2,5 tỷ; thu NS địa phương là 347,5 tỷ

Ước tổng chi NSNN các cấp trong tháng 8 là 1.130 tỷ; lũy kế là 10.329 tỷ đồng. Trong đó, chi NSTW 520 tỷ; chi NS địa phương 610 tỷ.

* Nghệ An: Ước thu NSNN 8 tháng đạt 4.097.796 triệu đồng

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Nghệ An, mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội những tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, nhưng thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2013 của tỉnh vẫn đạt tiến độ theo dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2012

Tổng thu NSNN 8 tháng đầu năm ước đạt 4.097.796 triệu đồng, đạt 73% dự toán, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Trong đó, Thu nội địa được 3.377.796 triệu đồng, đạt 69,2% dự toán và tăng 19,5% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK được 712.000 triệu đồng, đạt 98,9% dự toán, tăng 77% so với cùng kỳ; Thu từ xổ số kiến thiết được 8.000 triệu đồng, đạt 80% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Ước chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2013 thực hiện 9.681.250 triệu đồng, đạt 65,1% dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó, Chi đầu tư phát triển 1.961.700 triệu đồng, đạt 73,3% dự toán; Chi thường xuyên 7.609.550 triệu đồng, đạt 63,9% dự toán.

* Hải quan Đồng Nai: Tháng 8, kim ngạch XNK đạt 1,712 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Đồng Nai, tính từ ngày 16/7/2013 đến hết ngày 15/8/2013, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa đạt 1,712 tỷ USD, tăng 11,53% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 807 triệu USD; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 905 triệu USD. Từ ngày 16/7/2013 đến hết ngày 15/8/2013, ngành Hải quan Đồng Nai đã làm thủ tục cho 58.919 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tờ khai mậu dịch đạt 57.802 tờ khai; Tờ khai khác (gia công chuyển tiếp, phi mậu dịch, kho ngoại quan) đạt 1.117 tờ khai. Tính bình quân ngành Hải quan Đồng Nai đã tiếp nhận làm thủ tục 1.973 tờ khai/ngày./.

* Vĩnh Long thu NSNN ước đạt 2.009,2 tỷ đồng

Trong 8 tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 12,97% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ tính chung trong 7 tháng tăng gấp 2,03 lần cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/8/2013 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,96% so với tháng trước và tăng 61,56% so với cùng thời điểm năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 8/2013 ước thực hiện được 2.009,2 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán năm và tăng 20,87% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 15/8/2013, nợ xấu toàn tỉnh chiếm tỉ lệ 5,41% trên tổng dư nợ, giảm 0,57% so với thời điểm cuối năm 2012.

* Hải quan Quảng Trị: Phát hiện và xử lý 117 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Quảng Trị, tính từ ngày 16/7/2013 đến 15/8/2013, ngành Hải quan Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 117 vụ vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, tăng hơn 40% về số vụ vi phạm và tăng 14,28% về trị giá so với cùng kỳ tháng trước.

Tính riêng nửa đầu tháng 8/2013, ngành Hải quan Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện và xử ký 03 vụ vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại, tổng trị giá 181,9 triệu đồng. Cụ thể:

Ngày 05/8, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Tường (TP. Huế) về hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp lệ trong địa bàn hoạt động hải quan gồm 11 loại hàng hóa, trị giá khoảng 47,5 triệu đồng.

Ngày 07/8/2013, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã phát hiện và lập biên bản đối với lô hàng nhập lậu gồm 926 kg gỗ trắc, trị giá ước tính khoảng 71 triệu đồng.

Ngày 12/8/2013, Đội Kiểm soát Hải quan đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 01 đối tượng về hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp lệ gồm 05 loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất, trị giá khoảng 63,4 triệu đồng./.

Đ.T (theo mof.gov.vn)