Chị gái ông Lê Viết Hải đăng ký bán 30.000 cổ phiếu HBC
Ông Lê Viết Hải - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình. Ảnh TL

Theo thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, bà Lê Thị Cát Tường là chị gái ruột của ông Lê Viết Hải đã đăng ký bán 30.000 cổ phiếu HBC, mệnh giá bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian dự kiến tham gia giao dịch từ ngày 21/12/2022 đến ngày 17/1/2023.

Bà Lê Thị Cát Tường hiện đang nắm giữ 135.818 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,05% HBC. Như vậy, nếu giao dịch thành công, chị gái ông Lê Viết Hải sẽ còn nắm 105.818 cổ phiếu, tương đương 0.04% HBC. Còn ông Hải hiện tại đang sở hữu 46.897.699 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 17,14% HBC.

Bà Tường đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh tình hình HBC rơi vào “nội chiến” cho ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị giữa ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú.

Như TBTC đã thông tin trong bài viết “Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) “nội chiến”, ghế chủ tịch sẽ rơi vào tay ai”, Thông cáo báo chí ngày 31/12/2022 của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình khẳng định, ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Thế nhưng, chỉ 1 ngày sau đó (1/1/2023), ông Nguyễn Công Phú (người vừa được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT HBC ngày 14/12/2022) đã có đơn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để nhờ bảo vệ lợi ích vì cho rằng, việc ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Văn Tịnh (Người phụ trách Quản trị công ty) ban hành Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 là không có căn cứ và cơ sở pháp lý để thực hiện.