Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình dự kiến phát hành cổ phiếu giảm giá để hoán đổi nợ
Ảnh tư liệu

Ngày 4/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã nộp dự thảo tờ trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, trong dự thảo tờ trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đưa ra phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành thêm tối đa là 3.140 tỷ đồng.

Trong đó, Hòa Bình phát hành 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đồng/ cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Đặc biệt, mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ đã có sự điều chỉnh từ 12.000 đồng xuống còn 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Ngành bất động sản nói chung và ngành xây dựng, địa ốc nói riêng đang ở giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách. Trong bối cảnh đó, bên cạnh những giải pháp tái cấu trúc toàn diện, tích cực đấu thầu các dự án trong nước và dự án nước ngoài…, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ sẽ giúp Hòa Bình cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2023, lần thứ 2 tổ chức vào 17/10/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã trình phương án dự kiến phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với mệnh giá cổ phiếu phát hành 12.000 đồng/ cổ phiếu.

Vào thời điểm đó, đã có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.

Theo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo đem lại quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.

Dự kiến, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5/2024.

Về thời gian thực hiện, cổ phiếu riêng lẻ HBC dự kiến sẽ được phát hành từ 2024 - 2025, chi tiết sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 diễn ra vào ngày 25/4/2024 sắp tới.

Mặt khác, trong báo cáo kiểm toán vừa được kiểm toán bởi Hãng Kiểm toán AASC, doanh thu hợp nhất năm 2023 của HBC không có chênh lệch lớn, đạt 7.537 tỷ đồng (giảm 47% so với năm trước). Vậy nhưng, lỗ sau thuế sau kiểm toán đã tăng thêm 333 tỷ đồng, ghi nhận con số 1.115 tỷ đồng.

Do đó, lỗ lũy kế tính đến thời điểm cuối năm 2023 là 3.240 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu của tập đoàn này xuống còn 93 tỷ đồng thay vì 453,6 tỷ đồng như trong báo cáo tự lập trước đó.

“Những dấu hiệu lỗ luỹ kế và một số khoản nợ quá hạn thanh toán cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình” - Hãng kiểm toán AASC nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán.