KBNN

KBNN tham gia Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế.

Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội AIST được tổ chức với chủ đề chính là “Kiểm soát rủi ro”, mục tiêu xây dựng cẩm nang để các nước thành viên thiết lập cơ chế và công cụ kiểm soát rủi ro phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế của từng nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam nhất trí với quyết định của Ban Chấp hành AIST và Chủ tịch AIST, với các báo cáo tài chính năm 2020. Bên cạnh đó, KBNN Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn được các thành viên chia sẻ tổng quát toàn bộ chu trình về công tác thu, chi ngân sách nhà nước; công tác kế toán; báo cáo tài chính nhà nước; giao dịch điện tử tương tác với khách hàng; cung cấp thông tin báo cáo cho các cấp chính quyền (bao gồm cả khía cạnh nghiệp vụ và khía cạnh kỹ thuật chung nhất trên các hệ thống công nghệ thông tin - CNTT); kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong triển khai các bài toán cải cách nghiệp vụ và CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước và dự báo luồng tiền, quản lý giao dịch, quản lý rủi ro…

Đồng thời, KBNN Việt Nam cũng có một số đề xuất với Hiệp hội AIST trong thời gian tới cần cụ thể các công việc như: Thu thập thông tin về hiện trạng kiểm soát rủi ro kế toán ở tất cả các nước thành viên, trong đó có các thông tin về tổ chức và công cụ, nhân lực và ứng dụng công nghệ; cách thức thu thập thông tin; phương thức, hình thức thực hiện...

Tại hội nghị, đại diện các nước trong Hiệp hội AIST cũng bày tỏ quan điểm trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong lĩnh vực tài chính - ngân sách đòi hỏi phải thay đổi trong phương thức quản lý, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu, nhiệm vụ tất yếu của xu thế phát triển. Theo đó, để phục vụ được các mục tiêu cụ thể, thời gian tới có nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện trên cả phương diện nghiệp vụ và phương diện kỹ thuật công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chuyển đổi phương thức giao dịch và quản lý sang nền tảng điện tử, từ đó cung cấp các dịch vụ điện tử/công nghệ số cho các đơn vị giao dịch, cơ quan quản lý./.

Vân Hà- Khắc Tiệp