Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 - lan toả thông điệp 'Tiết kiệm điện - Thành thói quen'