Dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đang tiếp tục ảnh hưởng nặng nề

Dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đang tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, mặc dù nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng nhưng trong bối cảnh khó khăn, cái được lớn hơn cả đó chính là thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

PV: Thưa ông, được biết Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Hiện nay một số gói hỗ trợ về thuế vẫn đang thực hiện, tại sao Bộ Tài chính lại tiếp tục trình các giải pháp giảm thuế trong thời điểm này?

Ông Nguyễn Quốc Hưng: Dịch Covid-19 diễn ra từ năm 2020 đến nay đã tác động nhiều mặt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ông Nguyễn Quốc Hưng
Ông Nguyễn Quốc Hưng

Ngay từ thời gian đầu dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế - xã hội trong nước, Bộ Tài chính đã theo dõi sát diễn biến thực tế, thu thập, tổng hợp các giải pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật và điều kiện của ngân sách để kịp thời đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Nhờ thế, các giải pháp về giảm, giãn nhiều khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã kịp thời được triển khai sớm, được người dân và dư luận đánh giá cao. Mặc dù vậy, hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Sang năm 2021, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tế nghiên cứu, xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo như: tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên diện rộng đối với doanh nghiệp, người kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề năm 2021; tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021; các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng trong năm 2020, 2021; tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021; tiếp tục nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng, nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh,...

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong tháng 7/2021, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao, vui chơi và giải trí,... Do đó, rất cần có thêm các giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách cho doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19.

PV: Ông có thể cho biết một số nội dung chính của của gói hỗ trợ lần này, đặc biệt là những phương án giảm thuế Bộ Tài chính (Chính phủ) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, nhằm hỗ trợ hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Quốc Hưng: Dự thảo nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện 4 giải pháp.

Thứ nhất, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020.

Thứ hai, đề xuất giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Thứ ba, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ.

Thứ tư, đề xuất miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

PV: Bộ Tài chính tính toán gói hỗ trợ lần này sẽ tác động tới cân đối ngân sách như thế nào và nếu tính cả những giải pháp hỗ trợ về thuế được triển khai từ đầu năm 2020, chắc là con số không nhỏ, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Hưng: Theo dự tính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.

Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng, trong đó: gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

Với các giải pháp về thuế triển khai trong năm 2020, Bộ Tài chính cũng đã tính toán tổng số đã gia hạn, miễn, giảm là khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31,5 nghìn tỷ đồng.

Việc giảm, giãn nhiều khoản tiền thuế, tiền thuê đất, nhiều khoản phí, lệ phí đúng là có gây áp lực lên cân đối ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, tôi cho rằng, cái được lớn hơn cả đó chính là thể hiện sự đồng hành, quan tâm của nhà nước và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn vốn, vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, từ đó phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PV: Xin cảm ơn ông!

Minh Anh (thực hiện)