Chống thất thu ngân sách qua thanh, kiểm tra thuế

Tăng thu trên 3.800 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 14/4/2023, toàn ngành đã thực hiện được 9.753 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,2% kế hoạch năm 2023, bằng 111,5% so với cùng kỳ thực hiện; kiểm tra được 102.933 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 69,79% so với cùng kỳ thực hiện. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.124 tỷ đồng, bằng 225,4% so với cùng kỳ thực hiện, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.881 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 367 tỷ đồng; giảm lỗ là 10.875 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 2.397 tỷ đồng, bằng 61,77% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong kết quả thanh tra, kiểm tra nêu trên, thì số doanh nghiệp (DN) được thanh tra là 445 DN, đạt 8,18% kế hoạch năm 2023. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.204 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 47,9 tỷ đồng; giảm lỗ là 6.044 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 1.369 tỷ đồng, bằng 62,1% số tăng thu qua thanh tra.

Số DN được kiểm tra là 9.308 DN, đạt 12,46% kế hoạch năm 2023. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 1.632 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 309 tỷ đồng; giảm lỗ 4.818 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 983 tỷ đồng, bằng 60,27% số tăng thu qua kiểm tra.

Đối với kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, ngành Thuế đã kiểm tra được 102.933 hồ sơ, bằng 69,79% so với cùng kỳ thực hiện; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 44,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ là trên 10 tỷ đồng; giảm lỗ là 12 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế (NNT) để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Bên cạnh đó, toàn ngành Thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 117 DN có hoạt động giao dịch liên kết. Qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt 453 tỷ đồng; giảm lỗ 5.292 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 10 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 113 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 237 tỷ đồng, giảm lỗ 5.006 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 55 tỷ đồng.

Thanh, kiểm tra lĩnh vực có rủi ro

Giao nhiệm vụ cho toàn ngành tại Hội nghị trực tuyến tìm giải pháp tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023, được tổ chức ngày 27/4 vừa qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn yêu cầu toàn ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, phòng chống đối tượng gian lận, trốn thuế; đẩy mạnh nghiên cứu thêm các cách thức nhằm kiểm soát rủi ro và ngăn chặn vi phạm trong triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), chống gian lận HĐĐT...

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế, cục thuế đã và đang đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế theo chuyên đề, tập trung vào một số ngành nghề, hoạt động có rủi ro, có nguy cơ vi phạm cao như: tài chính, bất động sản, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng cho DN hoàn thuế và sẽ tập trung thanh kiểm tra DN có giao dịch liên kết lớn, nhóm đối tượng có nhiều dư địa khai thác thu.

Đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng gian lận hoàn thuế đang có xu hướng chuyển sang nhóm hàng hóa có giá trị cao. Theo đó, cùng với việc nỗ lực hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường các giải pháp quản lý và phối hợp với cơ quan liên quan, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, chỉ riêng năm 2022, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cục thuế đã truy thu được hơn 300 tỷ đồng, gấp 10 lần so với những năm gần đây và đứng thứ 10 trong cả nước. Xác định công tác thanh tra, kiểm tra là công cụ quan trọng trong quản lý thuế, theo đó, trong năm 2023, Cục Thuế Thái Nguyên tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, trước hết tập trung vào việc phân tích rủi ro, góp phần bù đắp khoản hụt thu.

Ghi nhận tại Vĩnh Phúc cho thấy, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định. Tập hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn được phát hiện qua công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác điều tra của cơ quan công an, qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tổ chức trao đổi, tổng kết kinh nghiệm giữa các đơn vị để bàn biện pháp xử lý thống nhất đối với những hành vi vi phạm mới, tinh vi, phức tạp để phổ biến trong toàn đơn vị; đánh giá rủi ro tổng thể trong công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng bỏ sót các DN có rủi ro, DN nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt hơn, trong tháng 5 này, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã và đang tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng, chống mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gian lận hoàn thuế. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực tế để triển khai, giao nhiệm vụ phòng chống gian lận hoàn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, thực hiện rà soát, kiểm tra hóa đơn tới từng công chức, từng đội quản lý NNT và gắn với công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị…

Thực hiện 1.184 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

Tổng cục Thuế cũng cho biết, đến nay, 63 cục thuế đã thực hiện được 1.184 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 6.198 tỷ đồng, trong đó: số quyết định ban hành trong tháng 3/2023 là 84 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 518,8 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2023 là 1.100 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 5.679 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 61 tỷ đồng, trong đó: số thuế truy hoàn là 47 tỷ đồng, phạt là 13 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 38 tỷ đồng.