Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến làm việc với Cục An ninh Kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Bộ Công an và Cục An ninh Kinh tế.