Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 1/12/2022 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với học sinh sinh, viên tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia

Chủ tịch Quốc hội với cộng đồng người Việt tại Australia.