Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh lưu niệm

Sáng 23/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2013).

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính và các cán bộ chủ chốt của hệ thống KBNN.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc KBNN cho biết, trong 23 năm xây dựng và phát triển của hệ thống KBNN, với tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hệ thống KBNN đã từng bước ổn định, phát triển gắn với hiện đại hóa cả về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực.

KBNN đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia thông qua việc tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ, thực hiện các chính sách xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ ngành Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vai trò “‘ngân hàng của Chính phủ” của KBNN. Bộ trưởng nhận định, hàng năm, với việc quản lý hàng trăm triệu tỷ đồng tiền ngân sách và tài sản nhà nước giao, KBNN luôn làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn và đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch.

Thông qua việc điều hành tập trung, chặt chẽ, linh hoạt ngân quỹ, KBNN đã tạo ra một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng cho NSNN khi nguồn thu chưa tập trung kịp theo kế hoạch, tạo thế chủ động cho Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành NSNN.

Đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể các cán bộ ngành Tài chính nói chung và của hệ thống KBNN nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tài chính và KBNN cần nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị ngành Tài chính nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động, đảm bảo phù hợp hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ và phát huy truyền thống của ngành 68 năm qua.

Với vai trò là trụ cột của nền tài chính, là nơi quản lý ngân quỹ quốc gia, thực hiện thu chi của cả nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, toàn thể các cán bộ công chức trong toàn hệ thống kho bạc đồng lòng, đoàn kết để thực hiện cho tốt Chiến lược phát triển Kho bạc đã được Chính phủ phê duyệt và xây dựng hệ thống Kho bạc phù hợp với nền tài chính hiện đại.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Kho bạc Nhà nước đã kiến nghị Quốc hội bổ sung cơ chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan, đặc biệt là giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngân quỹ; đồng thời đề nghị đưa vấn đề tổng kế toán nhà nước vào Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi.

Dưới đây là một số hình ảnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại KBNN:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm quan hệ thống máy chủ tại KBNN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm quan phòng truyền thống
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi lưu niệm tại phòng truyền thống KBNN

Hạnh Thảo