gg

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN (thứ 5, từ phải sang) và ông Max Loh, Chủ tịch Ernst & Young khu vực ASEAN (thứ 5, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: UBCK

Tại buổi tiếp, ông Max Loh, Chủ tịch Ernst & Young khu vực ASEAN đã đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, cũng như những nỗ lực của UBCKNN trong công tác tái cấu trúc và phát triển thị trường.

Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới với nguồn kinh nghiệm phong phú qua hợp tác với nhiều cơ quan quản lý và Sở GDCK, Ernst & Young bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với UBCKNN, cũng như cam kết đóng góp tích cực cho sự phát triển của TTCK Việt Nam.

Chủ tịch Ernst & Young khu vực ASEAN cũng đề xuất tiếp tục hợp tác với UBCKNN trên các lĩnh vực đã và đang triển khai như: quản trị công ty, quản trị rủi ro, hoàn thiện và triển khai chế độ kế toán, kiểm toán, ngày càng gần với chuẩn mực quốc tế…

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng bày tỏ sự vui mừng về kết quả hợp tác giữa UBCKNN và Ernst & Young, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ernst & Young đối với sự phát triển của TTCK ở Việt Nam.

UBCKNN hoan nghênh những nỗ lực hợp tác của Ernst & Young trong những năm qua và mong muốn tiếp tục hợp tác với Ernst & Young trong các chương trình hoạt động sắp tới của Ủy ban như: hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao chất lượng quản trị công ty, cảnh báo sớm đối với các doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong việc lập báo cáo tài chính…

Hai bên cũng nhất trí xem xét gia hạn Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa UBCKNN và Ernst & Young Việt Nam, vốn đã được thực hiện hiệu quả trong 3 năm qua./.

H.Q