Theo ông Quân, việc xuất cấp gạo cho học sinh đợt này được thực hiện ngay sau khi hoàn thành cấp phát gần 560 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Gia Lai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi triển khai đơn vị đã chủ động phối hợp, làm việc với các cấp chính quyền địa phương và ngành Giáo dục – Đào tạo của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum để cân đối xuất cấp gạo kịp thời cho học sinh ngay sau khi học sinh đi học lại do phòng dịch Covid- 19.

Ông Quân cũng cho biết thêm: Do đặc thù địa bàn 2 tỉnh rất rộng, đường giao thông vận chuyển đi lại rất xa và khó khăn, tranh thủ mùa khô, việc chủ động xuất cấp và các điều kiện vận chuyển gạo đến các địa phương để cấp cho học sinh là rất cần thiết, cần phải được ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó sẽ tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình xuất cấp gạo, đảm bảo thật sự chất lượng, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí kể cả khi sử dụng./.

Gia Cư