Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri

Theo TTXVN