Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty CP Chứng khoán Đông Dương bị phạt 100 triệu đồng do thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, công ty đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng 1.771.428 cổ phần tương đương 14,17% vốn điều lệ của công ty từ ông Tạ Trung Chiêu cho bà Trần Huệ Linh khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

Bên cạnh đó, công ty cũng bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty chậm báo cáo UBCKNN một số tài liệu sau: Báo cáo hoạt động tháng 2, 8, 9/2017; Báo cáo tài chính Quý II-III/2017; Báo cáo tài chính bán niên soát xét 06 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 28/02/2017, 30/06/2017, 31/08/2017, 30/09/2017.

Mới đây, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 tháng đến 24 tháng. Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai trở thành công ty đại chúng từ ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, đến ngày 26/10/2017, UBCKNN mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty./.

Hồng Quyên