Thông tin từ HNX cho biết, trong tháng 3/2024, cùng với diễn biến giao dịch sôi động trên thị trường cơ sở, thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng tăng mạnh.

Khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 44,74% so với tháng trước, đạt 240.468 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) tăng 48,89% đạt 30.362 tỷ đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 18/3/2024 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 357.676 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng đạt 49.583 hợp đồng, tăng 2,9% so với tháng trước. Ngày 26/3/2024 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 54.885 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh tháng 3/2024: Thanh khoản các hợp đồng tăng gần 45% so với tháng trước

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) có giao dịch trở lại trong tháng 3, trong đó hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm có KLGD 1.200 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch 1.341 tỷ đồng, hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm có KLGD đạt 800 hợp đồng, tương ứng với giá trị giao dịch là 992 tỷ đồng. Khối lượng mở OI tại ngày cuối tháng là 0 hợp đồng.

Tính chung trong quý I/2024, KLGD bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 200.692 hợp đồng/phiên; giá trị giao dịch bình quân đạt 24.529 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 14,71% và 5,61% so với mức bình quân năm 2023.

Chứng khoán phái sinh tháng 3/2024: Thanh khoản các hợp đồng tăng gần 45% so với tháng trước

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 3/2024, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, đạt tỷ trọng 2,64% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán là 2,17%. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP, các giao dịch đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, số lượng tài khoản được mở tiếp tục tăng 3,16% so với cuối tháng 2/2024, đạt 1.586.210 tài khoản./.