Tại Công văn Công văn 268 TTg – KTN, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp vào danh mục dự án thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công-tư đối với dự án này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời cho phép bổ sung vào Dự án trên đoạn đường nối từ đường dẫn đầu cầu phía Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (dài khoảng 2,5 km). UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam hoàn tất thủ tục bổ sung đoạn đường nối này theo quy định.

Dự án cầu Thái Hà do Tổng công ty Xây dựng số 1 TNHH một thành viên – Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư, với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng, do UBND tỉnh Thái Bình ký kết hợp đồng.

Cầu Thái Hà xây dựng nhằm nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ (Ninh Bình) để từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông tỉnh Thái Bình và khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

TN